top of page

פרסום התאמות נגישות במתחמי פאדבול

 
לולאת השראה תקינה בעמדת הקבלה

 קיים במקום עמדת שירות מונמכת ונגישה

קיים במקום מושבים מותאמים פיזית 

קיימת נגישות פיזית לחלק מהמגרשים במתחם
 
שירותי נכים נמצאים בסניף ״2 ג׳אמפ״ הסמוך לסניף הפתוח בשעות הפעילות של פאדבול

באם יש קושי מסוים ולשאלות נוספות אודות הנגישות
במקום ניתן לפנות לנסי לוי בטלפון 052-2800204

bottom of page